Hoveddrill

Hoveddrillen øver i Smea på tirsdager fra kl 16.30 til 18.30

Instruktør:  Tiril Guttorm og Eira Aakerøien

Drill kontakt: Linda Ramberg

Servering ordnes ihht samtale med Linda av foreldre som er til stede. Kan også legges ut på korpsets hjemmeside om ønskelig.

Felles regler for alle:

  1. Alle skal møte i tide og være klar til øvelsen skal starte.
  2. Når øvelsen pågår skal alle følge instruktørens beskjeder.
  3. Det skal kun oppholde seg personer tilhørende den enkelte drilltropp i øvingslokalet, og INGEN SKAL BARE inn for å se da dette vil være forstyrrende.
  4. Man skal ikke forstyrre andre dersom man har pause mens andre øver.
  5. Det skal ALLTID være en voksen til stede for å hjelpe instruktør(er) å holde ro og orden under øvelsen.

 

Dette er regler som gjelder for alle som er tilsluttet TSMK drill tropper!!

Styret Tynset Skolemusikkorps

Legg inn en kommentar