Dugnader

Mannskapsliste bæredugnad høsten 2018

Torsdag 25.10.2018 kl 12-16: Fredag 26.10.2018 kl 22:00
Johnny Bjerknes Jøran Meås
Thomas Svee Kenneth Lindberg
Beate Bjørkeng Randi Negård
Marianne Lunåsmo Klaus Andre Godtland

 

Mandag 26.11.2018 kl 1200 Mandag 26.11.2018 kl 19:30
Anne Skjøtskift Jøran Meås
Magni Eggen Hauge Irene Røsteggen
Vidar Mortensen Kristoffer Müller
Morten Kolstad Hege Haugen
Kristin Holann Magne Emil Randen
Gro Keim Gunn Bråten

Hver enkelt er ansvarlig for å skaffe stedfortreder hvis en ikke kan stille selv.  

 

Vårbasar 2018

LODDSALGET PÅ DOMUS

Vi har satt opp liste over foreldre fra medlemslista, merk dere tiden, hver husstand blir enig om hvem av dere som deltar. Dersom det ikke passer, bytt innbyrdes eller ta kontakt med reserve. Tania og Mona er der med kasser, gevinster og bord når dere kommer og samler inn etter siste økt. Det blir utdeling av loddbøker for salg i vinterferien.  

LØRDAG 2.02.: 

Kl. 10-12  Tania Sadat-Sanchez Anne Skjøtskift
Kl. 12-14  Nina E. Hogstad  Randi Negård
Kl. 14-16  Synøve Rusten  Roar Bangen
Vara:  Vidar Mortensen Jøran Meås

 

LØRDAG 9.02.: 

Kl. 10-12  Beate Bjørkeng Kristin Aas-Berntsen
Kl. 12-14  Kristin Holann Marianne Røsteggen
Kl. 14-16  Kristoffer Müller  Grethe-Berit Storinset
Vara:  Marit Lindberg Gunn Bråten

 

LØRDAG 16.02.: 

Kl. 10-12  Agnieska Jablonska Hilde Vestad
Kl. 12-14  Morten Kolstad  Annebeth Bakken
Kl. 14-16  Hege Stubberud Fossum Vbeke Norin
Vara:  Klaus A Godtland Kristin Dahlstrøen

 

LØRDAG 23.02.: 

Kl. 10-12  Thomas Svee Hege Haugen
Kl. 12-14  Hege Merete Ydset Enget Irene Røsteggen
Kl. 14-16  Gro Utstumo Camilla Myren-Steivang
Vara:  Berit Gåre Magnus Nyutstumoen