Aspirantkorps

Aspirantkorpset er korpset for de aller ferskeste musikantene. Høsten 2012 innleder TSMK et samarbeid med Tynset kulturskole, der vi gir et samspilltilbud til musikantene som begynner denne høsten med timelærerne tilstede. Det innebærer at musikantene får møte samspillsituasjonen i et trygg ramme. Vi vil fokusere på lek, sosiale aktiviteter, mestring og spilleglede gjennom hele høsten. Etter jul får de søm ønsker mulighet til å melde seg inn i korpset, og være fullverdige korpsmedlemmer i et aspirantkorps. Aspirantene deltar på de fleste av korpsets konserter, og spiller også barnehagekonserter på vårsemesteret. 17.mai går aspirantkorpset bak juniorkorpset, men deltar musikalsk på nasjonalsanger og fellesnr.

Etter en god innsats på rekrutteringsfronten går vi mot å få 20 aspiranter fra høsten 2012, dette er vi strålende fornøyd med! Og ønske alle nye musikanter VELKOMMEN til oss!

Besetning aspiranter 2012:

5 Klarinetter

3 Saksofoner

2 Kornetter

2 Tromboner

2 Barytoner

2 slagverk

 

 

Legg inn en kommentar