Allmøte korpstur

Det blir allmøte tirsdag 15.november  kl18.00-18.30 i kulturkafeen. Da blir det informasjon om korpstur 2017.

Vel møtt alle i korps/ drill/ foresatte.

Hilsen turkomite’n