ÅRSMØTE 6.februar

Innkalling til årsmøte 

Det innkalles til årsmøte i Tynset skolemusikkorps

Tidspunkt: Tirsdag 6.februar 2018 kl.19:00

Sted: Helsestasjon, kulturhuset

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, sekretær og to til å signere protokoll
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Årsmeldinger
  4. Revidert regnskap
  5. Saker som legges frem av styret
  6. Budsjett
  7. Innkomne saker
  8. Valg

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være levert leder/nestleder innen 28.januar 2018. Epost: guronyhus@yahoo.no eller lramberg@online.no

Årsmøtepapirene legges ut på årsmøtet.

I tillegg kan de lastes ned fra hjemmesiden fem dager før møtet.

Velkommen

For styret

Guro Nyhus Hylen