Nye korpskontakter for juniorkorpset

Hei og velkommen til en ny korps sesong.

I og med at våre to trivelige damer Mona og Runa nå ikke lengre har musikere i juniorkorpset så trenger vi to nye kontaktpersoner for juniorkorpset, og vi håper noen tar dette på strak arm. Dette er en viktig oppgave og det er vanskelig å gjøre dette uten denne støtten fra foreldrene.

Oppgaver for korpskontaktene vil i all hovedsak bestå i følgende:

  • Bistå med å sette frem stoler og notestativ.
  • Vær til stede under øvelsen og hjelpe til å se etter ungenen.
  • Lage fruktliste å distributere.
  • Blande saft å servere frukt under øvelsene.
  • Samarbeide med de andre korps og drill kontaktene med informasjon.
  • Vil unntaksvis også kunne komme noen andre oppgaver, men det er lov å be om støtte fra andre.

Det bør være 2 stykker som man kan dele oppgaven med og det er slik at man ikke trenger å være 2 stykker til stede hver gang, men dette er noe som det blir opp til de som påtar seg oppgaven å dele på.

Håper at noen kan ta på seg dette for våre unge musikanter, og ta enten kontakt med undertegnede eller send epost til post@visbook.no

Mvh

Klaus A Godtland
Leder Tynset skolemusikkorps.