Seminar 18. mars 2017

Timeplan hovedkorps/juniorkorps:
 
Oppmøte HK kl 09.45, JK kl 12.45. Husk notestativ!
 

10.00-11.00 Gruppeøvelse (HK)
11.15-12.15  Gruppeøvelse (HK)
12.15-13.00 Matpause
13.00-13.45 Gruppeøvelse (HK)/Fellesøvelse (JK)
14.00-15.00 Fellesøvelse (HK)/Gruppeøvelse (JK)
 
Har aspirantdrillen mulighet til å øve igjennom fellesnummer sammen med juniorkorps ca kl 13.30?
 
Instruktører:
Tove Erlien Ruud, treblås
Magnus Mulligan, messing
Lars Erik Reinertsen, slagverk 
 
 
Signe Marie