Vårbasar 2017

VÅRBASAR 2017 TYNSET SKOLEMUSIKKORPS

Det er igjen tid for å tenke på vårbasar!                                                                                                 Denne basaren er blitt en tradisjon og en viktig ekstra inntektskilde for TSMK.

Vi har nå begynt å jobbe med neste års basar og ber om at hver husstand som har unger/ungdommer i korpsene/drill gir en gevinst til verdi 250 kr eller betaler inn kr 250 på konto nr. 1822 53 06660 innen 15. januar 2017.

Forsalg om dato for vårbasaren er 18. mars og for å ha gevinstlista klar for loddsalget, må gevinster eller innbetaling være inne eller levert komiteen innen 15. januar. Hjemmelagde gevinster er kjempepopulært, og om du ikke får det helt ferdig til den 15. januar holder det om vi får beskjed innen fristen om hva dere leverer slik at vi får det inn i gevinstlista.

Gevinster leveres komiteen etter nærmere avtale.

Foreløpig forslag til loddsalg i butikker er 4. og 11. februar, 4. og 11. mars. Vi forslår utdeling av loddbøker i vinterferieuka slik at familie, venner og bekjente kan få kjøpe lodd. Hvis noen ønsker andre tider så si ifra.

Hilsen basarkomitéen

Tone Mobakken (tlf. 909 20 271) og Mona Gjermundshaug (tlf. 952 20 331)