Drill og spill i Tynset Skolemusikkorps

Tynset Skolemusikkorps har vært aktiv siden oppstarten i 1954 og korpsmiljøet har i mange år stått sterkt på Tynset. I dag har korpset et lite juniorkorps, hovedkorps og flere drilltropper.

Tynset skolemusikkorps er foreldredrevet. Årsmøtet er øverste myndighet, og hvert år velges medlemmer til styre og diverse komiteer. Styret har ansvaret for de ansatte dirigentene og instruktørene – og oppfølging av korpset aktiviteter.

Vi har flere opptredener og prosjekter i løpet av året. Dette varierer fra år til år. Vi forsøker å få til samspill med andre korps i regionen, Tynset janitsjarkorps eller andre samarbeidspartnere. Hos oss kan du utfolde deg både som musikant og driller, i tillegg legger vi stor vekt på det sosiale!

Vårt mål er at alle medlemmer skal oppleve mestring, musikk og danseglede!