Har du lyst til å spille i korps?

Har du lyst til å lære å spille et instrument? Da kan Tynset Skolemusikkorps være noe for deg.

Å spille i korps er artig og en hobby du kan ha hele livet. Det er også skikkelig sosialt! Vi øver i Tynset Kulturhus hver tirsdag og har plass til flere medlemmer. Hos oss kan du utfolde deg både som musikant og driller. Vi samarbeider med Tynset Kulturskole om instrumentopplæring. Hvis du tror dette kan være noe for deg eller ditt barn, ta kontakt med oss. Alle mellom 9 – 18 år kan bli medlem. Drill har eget opptak.

Hovedkorps

Når du har gjennomført 2-3 år som junior, er det tid for hovedkorpset. Hovedkorpset består i dag av 15 aktive medlemmer. Korpset spiller et mer avansert repertoar og og får større ansvarsoppgaver på konserter og opptredener. På 17. mai marsjerer hoved- og juniorkorps sammen. Annethvert år har det vært tradisjon for at hovedkorpset får reise på utenlandstur.

Hovedkorpset øver hver tirsdag i Tynset Kulturhus kl 18:15 – 20:30 Dirigent for hovedkorpset er Håvar Ødegård.

Juniorkorps

Etter aspirantperioden rykker musikanten opp i juniorkorpset. Her blir repertoaret utvidet og musikantene får være med og spille på korpsets konserter, opptredener, stevner – og i gatene på 17. mai. De reiser på turer og seminarer sammen med hovedkorpset.

Juniorkorpset øver hver tirsdag i Tynset Kulturhus kl 17:00 – 18:15. Dirigent for juniorkorpset er Håvar Ødegård.

Aspirant

I samarbeid med kulturskolen gis det undervisning i samspill/aspirantrekrutter. I løpet av aspirantåret lærer musikanten instrumentet bedre å kjenne og ikke minst samspill med andre. Aspirantene bidrar på korpsets konserter og er med og marsjerer 17. mai og ellers på arrangement i korpsets regi.

Vi startet opp aspirantkorps etter jul og er nå 11 aspiranter. Aspiratene øver hver tirsdag i Tynset Kulturhus kl 17:00 – 18:15. Dirigent for aspirantkorpset er Signe Marie Feragen.

Har du lyst å høre mer? Ta kontakt, så veileder vi deg videre.