Historie

Fredag 9.april 1954 – den historiske dagen for stiftelsen av Tynset Guttemusikkorps. Samtidig ble det dannet en støtteforening som fikk navnet «Guttemusikkens Venner». Oddmund Lorentzen var dirigent fra oppstarten og helt fram til 1971. Under hans trygge lederskap spilte guttemusikken seg inn i bydgdefolkets hjerter, og framsto som en institusjon som var kommet for å bli.

Oddmund Lorentzen holdt et intensivt notekurs i løpet av sommeren 1954, og etter endt opplæring var 25 gutter og 1 jente klare for korpset. Guttemusikkens tilblivelse ble selvsagt gjenstand for omtale i avisen, og man kan formelig se for seg datidens ungdom under følgende overskrift; «Rake i ryggen som oberster, og med kinner som Waagans boller blåser de to ganger i uken».

Det var ikke så enkelt å skaffe instrumenter, og det ble søkt Tynset kommunestyre om en garanti for et lån på kr. 10.000. Søknaden ble innvilget under forutsetning av at medlemmene i Guttemusikkens styre stilte en kontragaranti ! Garantier ble stilt, lånet ble innvilget av Tønset Sparebank med en løpetid på 5 år, og det ble kjøpet 21 blåseinstrumenter, 2 skarptrommer, 1 stortromme og 1 slagverk til en samlet pris på kr 9.285,85

Fra 1.november 1954 ble kontigenten for aktive musikere fastsatt til kr 4 pr mnd. For å kreve inn kontigenten ble det oppnevnt en egen innkrevingskomite hvor medlemmene i komiteen fikk hver sine husstander som de skulle besøke. Den komite-jobben hadde nok blitt populær i 2012.

Mødrene er til for å fikse alt heter det, og i årsberetningen for 1955 står det: «Mødreforeningen borger for guttemusikkens framtid, også hva det finansielle angår». Og mødreforeningen løste uniformsspørsmålet ganske enkelt; de skaffet til veie lyseblått stoff til luer og skjorter, og Olaug Moen sydde uniformer til alle sammen helt gratis!

Korpset deltok på kretsstevner årlig og i 1964 fikk de også delta på landsdelsstevne i Oslo, noe som etter sigende ble en eventyrlig reise på mange måter. Stevnet i Oslo var den gangen verdens største musikksteve med 20.000 deltagere og det ble en kjempeopplevelse. Det var defilering i Oslos gater og felleskonsert på Ullevål stadion, og glemmes må for all del ikke de mange trikketurene mellom Kjelsås og Majorstua. Ja det var nok spennende oppdagelser for mang en Tynseting.

Det feminine innslaget i korpset var svært beskjedent i starten, men etter hvert som årene gikk økte andelen jenter betraktelig og i 1968 var det åpenbart at Guttemusikken ikke var et dekkende navn lenger. Det resulterte i at årsmøtet vedtok å endre navnet til Tynset Skolemusikkorps.
I 1971 ble Lorentzen avløst av Lorentzen. Leif Oddvar overtok taktstokken etter sin far og en ny epoke var i gang. Og begivenhetene lot ikke vente på seg; i januar 1974 dro Leif Oddvar i gang aspirantkorpset, og i februar samme år var også drilltroppen et faktum. Ildsjelene bak drilltroppen var Arne Mælen og Marie Lorentzen, Marie var også instruktør og tryllet fram uante talenter hos jentene.

Tyskland, og ikke minst Neetze, er et eget kapittel i korpsets historie. Fire ganger har korpset besøkt Neetze, og mange Tynsetinger sitter nok igjen med uforglemmelige minner fra disse turene. Det var oppmarsjer, konserter, skytterfest, overnatting i middelalderborg, nye bekjentskaper, plateinnspilling (som riktignok ble til en kassett).. i det hele tatt opplevelser som aldri vil bli glemt.

Og utferdstrangen hadde satt seg i sjela til skolemusikken, Tyskland, Nederland, Danmark, Latvia og England er besøkt.
Tynset Skolemusikkorps kan rose seg for sin høye musikalske standard og de har deltatt ved flere konkurranser. I England vant de underholdningskonkurransen i Bournmouth Music Competition Festival.

Det beste korpset har prestert hittil, musikalsk sett, må nok likevel sies å være fra 1975 da korpset gikk av med seieren i 1.divisjon janitsjar i Tonika Champion. Dette var samtidig det første offisielle norgesmesterskap for skolekorps, med strenge regler for bl.a. alder. Ikke nok med at korpset vant konkurransen, bedømmelsen resultert i over 90 poeng og dermed 1.ærespris.

Trond Brovold, tok over taktstokken første gang i 1983. Med noen års opphold, dirigerte Tynset Skolemusikkorps i tilsammen 22 år. Trond var, som sine forgjengere, en stor inspirasjonskilde for musikerne, valgte reportoar som fenget enhver smak, og var primus motor for mange vellykkede prosjekter som både ga penger i kassa og uforglemmelige opplevelser. Hvem husker vel ikke Commitments, beatles, Perler fra West-End, Blues Brothers, Abba og Lion King.

TSMK på 80-tallet

Høsten 2011 traff Tynset skolemusikk igjen blink og ansatte Bente Illevold som ny dirigent for alle tre korpsene i en 30% stilling.

TSMK på tur i Plön i Tyskland i 2012. Dirigent. B. Illevold

Signe Marie Feragen overtok taktstokken for aspirantkorpset og juniorkorpset sesongen 2014/2015, og i 2015/2016 og 2016/2017, ledet hun alle tre korpsene.

Signe Marie Feragen dirigerer hovedkorpset under HO-Mesterskapet i 2016

Dagens dirigent Håvard Bjørnseth Ødegård tok over hovedkorpset i 2017.

Her øves det til «Blås i lørda’n» 2018. Dirigent Håvard Ødegård.